rep_avf_calanus2

Kvikksølvet kjem gjennom lufta og legg seg på snøen. Om våren smeltar snøen og renn ut i havet, der algane blomstrar. Algane er mat for raudåta (biletet). Raudåta er mat for både fisk og fugl. Slik trur forskarane at kvikksølvet kjem seg inn i næringskjeda. Foto: Ida B. Øverjordet og Dag Altin