farget_rottehjerne.jpgNone.medium

Ved å studere rottehjerner har forskningsgruppen i Trondheim kartlagt mange ulike typer celler som jobber sammen i nettverk. (Foto: Gorm Kallestad)