sartori_2.jpgNone.medium

- Energiøkonomisering er selve kroneksempelet på langsiktig og miljøvennlig tenkning, sier Igor Sartori. (Foto: Kenneth Stoltz)