heyerdahl_160_None

Gaute Heyerdahl har tatt master på EFs haldningar til havfiskespørsmål like før Noreg prøvde å kome inn tidleg på syttitalet. (Foto: Kjell Håve)