1207141895.15.jpgNone.medium

HUNT biobank er en nasjonal biobank. Her oppbevares betydelige deler av samlingen som utgjør Biohealth Norway.