Grønt løft på grått hav2

Her testes friksjonsmotstanden i nanomalingen ved hjelp av en roterende sylinder under vann. Foto: MARINTEK