1193829458.0.jpgNone.full

Tidlig på 1900-tallet gikk man, etter fransk forbilde, over til det dobbeltformatet som politiets identifikasjonsportretter har den dag i dag.