mos_kavli

Fred Kavli utdannet seg ved NTH og reiste senere til USA og bygde opp en formue. Han finansierer forskning innenfor blant annet nevrovitenskap. Bare framragende miljøer kommer i betraktning, og Moser-miljøet ble eksplisitt bedt om å søke. Foto: Steinar Fugelsøy, Adresseavisen