1193128337.77.jpgNone.medium

Stortare (Laminaria hyperborea) har blitt brukt til å isolere alginatfragmenter til bekjempelse av slim. Foto: Mentz Indergaard