1193128337.77.jpgNone.full

Stortare (Laminaria hyperborea) har blitt brukt til å isolere alginatfragmenter til bekjempelse av slim. Foto: Mentz Indergaard/Komavd, NTNU