mygg

Foto: Elisabeth Stur, NTNU Vitskapsmuseet Myggen er ei av utfordringane til Ekrem og hans kollegaer: Ein må gå svært detaljert til verks for å finne dei marginale forskjellane mellom ulike artar.