rep_kompressor

Et nytt virkeprinsipp for stabilisering av kompressorer kan spare gassindustrien for store summer. Illustrasjonsoto: Geir Mogen.