Professor Kolbein Bell. (foto: NTNU Info)

Amerikanske broer er nedslitte

Materialtretthet, ikke konstruksjonsfeil, er sannsynligvis årsaken til at broen i Minneapolis, USA kollapset. Amerikansk infrastruktur er i dårlig forfatning, sier professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU, Kolbein Bell.

Teorien om at brokollapset skyldtes konstruksjonsfeil – i den forstand at broen var feil konstruert – er blitt lansert i amerikanske, så vel som norske medier. Dette er en avsporing, framholder professor Bell. Han peker på mer strukturelle årsaker til at slikt skjer.

– De fleste broene og de store trafikkmaskinene i USA ble bygget på femti- og sekstitallet. En bros levetid bygget etter datidas standarder, var sannsynligvis på rundt femti år, kanskje litt mer forutsatt et rimelig godt vedlikehold.

De siste 6-8 årene har professor Bell arbeidet en del med broer, spesielt trebroer.

Forfallet satte inn

– I det politiske klimaet som har eksistert de siste 2-3 tiårene har det vært vanskelig å samle støtte til å foreta de nødvendige investeringene til vedlikehold og utbedringer. Derfor står den amerikanske infrastrukturen nå overfor store utfordringer, sier Bell.

Professor Kolbein Bell. (foto: NTNU Info)

Professor Kolbein Bell. (foto: NTNU Info)

– Disse veiene og broene ble dessuten bygget ut fra en helt annen trafikkbelastning. Biltettheten er svært mye større i dag enn man kunne forestille seg den gang, sier han.

188 milliarder dollar

Derfor er amerikanske veier og broer i dag i en nedslitt tilstand. Det vil bli nødvendig å skifte ut et stort antall broer, og andre vil måtte forsterkes, tror professoren: Og man har ikke råd til å vente særlig lenge.

– Vi blir liggende lenger og lenger etter, sier sjefen for transportstudier ved Reason Foundation, Robert Pole, til Washington Post.

– Vi er en formuende nasjon, privatbilismen øker, varetransporten likeså, og dette sliter ut veinettet vårt, sier Pole, som også er rådgiver for Federal Highway Administration.

Kolbein Bell viser til en undersøkelse gjort av The American Society of Civil Engineers, som i en rapport fra 2005 konkluderer med at amerikanske skattebetalere må ut med 188 milliarder dollar de neste to tiårene for å fikse nasjonens trette broer.

Bruen Interstate 35-W var fra 1967. (Foto: www.mrdbridges.com

Bruen Interstate 35-W var fra 1967. (Foto: www.mrdbridges.com