tmpOsOa3X_None

Kombinasjonen av Hotell Alexandras behagelige komfort og Stryn-naturens villskap, virket nok inspirerende på evnen til å peke ut retningen for superleder-revolusjonen.