Helsesjekk i heimen2

Ill: SINTEF IKT/SINTEF Media Danske forskere jobber med et «digitalt plaster». Et mikrosystem puttes inn i plasteret, måler hjerterate eller puls, og oversender så dataene til en avlesingsenhet. Trykk på bildet for større versjon.