FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Ragnhild Wahl

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Rekruttering! Som i resten av bransjen mangler vi folk. Siden vi har fått store prosjekter og prøver å jobbe fram større EU-prosjekt, trenger vi flere forskere. Fagområdet «intelligente transportsystemer» har stort fokus for tiden. Vi har nettopp startet opp et prosjekt for Norges forskningsråd (WiseCar) som handler om førerstøttesystemer.

Samtidig har vi mye spennende på gang for Statens Vegvesen som nå starter opp sine etatsprosjekt innenfor en rekke områder. I tillegg til å følge opp vegvesenet, som er vår største kunde, tar vi sikte på å utarbeide søknader mot nye program i Norges forskningsråd for næringslivets transporter og intelligente førerstøttesystemer (SMARTRANS).

På toppen skal vi jobbe med å posisjonere oss mot EUs 7. rammeprogram. Da trenger vi kapasitet både til å følge opp nye initiativ og til å gjøre en god jobb. En ting er kortsiktig rekruttering, men vi må også jobbe langsiktig og få flere til å velge utdannelse innenfor transport. Vi har derfor nettopp hatt møte med studentene på linjeforeningen ved NTNU.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Forskning på trafikk/transport- området handler om å løse store samfunnsoppgaver og å legge til rette for at alle trafikantgrupper kommer seg dit de ønsker. Transport danner basis for det meste i samfunnet, og med intelligente transportsystemer forsøker vi å utnytte infrastrukturen optimalt og styre trafikken så den blir effektiv og sikker.