tema_elva

Skal elva alltid leve? Aktivistene ved Alta-vassdraget rundt 1980 klarte ikke å hindre det som ble den siste store utbyggingen i Norge. Noen år senere innrømmet Gro Harlem Brundtland at den ikke hadde vært nødvendig. Vannkraftingeniørene var ikke populære blant miljøaktivister den gangen. Nå er bildet mindre entydig – men mange mener fortsatt at elver bør få leve uten inngrep, om aldri så små. Foto: Helge Sunde/Samfoto.