Strømmen gjennom dypet2

I systemet med Cold Flow blir varm olje pumpet opp fra reservoaret, og kobles mot et rør som fører nedkjølt olje med tørrhydrater. I møtet mellom de to oljestrømmene, vil oljen i den varme brønnstrømmen avkjøles raskt. Klebrige hydrater konverteres til tørr fase og blir ufarlige.