REP_ugelstadkuler2_30025836

Foto: Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU