Så du trodde Gerhardsen7

Norsk oppdrettsnæring – enten det gjelder, fisk, fôr eller utstyr – bygger på forskningsbasert kunnskap. Foto: Eksportutvalget for fisk