Så du trodde Gerhardsen2

Ny LNG-teknologi fra NTNU/SINTEF har gjort Snøhvitutbyggingen mulig.
Foto: Statoil