TEMA_tidsskrift212097

PRESTISJEFORMIDLING Tidsskrift med høy prestisje har etter hvert blitt et ettertraktet mål for forfattere. Det sikrer at artikkelen blir lest og tatt på alvor av kolleger, og objektive kvalitetsbedømmelser av upartiske kolleger i utlandet. Foto: Christina B. Winge/ SINTEF Media