Take off for entreprenørskap

Take Off er landets mest effektive nyskapingstiltak, med 160 oppegående bedrifter på samvittigheten.

INTENSIV UKE: Professor Sigmund Waagø (bak) samler fem og fem studenter til en intens arbeidsøkt som ender med grundige forretningsplaner. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

INTENSIV UKE: Professor Sigmund Waagø (bak) samler fem og fem studenter til en intens arbeidsøkt som ender med grundige forretningsplaner. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

 

I perioden 1995–2004 har 250 ideer blitt til bedrifter gjennom Take Off-programmet ved NTNU Entrepreneurship Center (NEC). 160 av disse bedriftene lever fortsatt. Det gir programmet en såkalt suksessrate på 63 prosent, konkluderer Handelshøgskolen i Bodø i en vurdering av nyskapingsprogrammene ved NTNU. Bedriftene står bak nesten 400 årsverk og i overkant av en kvart milliard i omsetning.

Hva er det med Take Off?

Idéjakt • Suksessen forklares med erfaring, analyse og hardt arbeid.

– Vi søker med lys og lykte etter gode ideer, og finner kanskje oppimot hundre aktuelle ideer foran hvert semester, sier professor Sigmund J. Waagø ved NEC. – Så skjer det en trinnvis utvelgelse, og vi står igjen med de seks beste til slutt. Det er teknologibaserte ideer og idéhavere som får prøve seg, og vi legger vekt på at ideene vi velger ut, må ha forretningspotensial. Og så hjelper det jo hvis idéskaperen har et visst driv.

Seks grupper settes sammen. Hver av dem består av idéhaver, veileder, to ressurspersoner og fem studenter. De seks gruppene innlosjeres på hotell i Trondheimsområdet. På seks dager skal de utarbeide en fullstendig forretningsplan for en idé.

Før den intense arbeidsperioden har både idéhavere og studenter vært gjennom et forkurs. Alle har blitt forberedt faglig og samarbeidsmessig på hva som venter dem.

Intensivuke • Første del av uken jobber gruppene med en markedsundersøkelse. De skal vurdere prosjektets kommersielle muligheter.

– De bruker avanserte metoder for å samle inn informasjon fra hele verden, forklarer professoren. – Gruppene må vite alt om kunder, brukerbehov, konkurrenter og betalingsdyktighet. De får god hjelp og støtte underveis fra erfarne veiledere. Det er greit å få profesjonell hjelp til realistiske økonomiske analyser.

Analysene er grunnlaget for strategien i forretningsplanen. Planen blir til slutt presentert for et panel av personer fra venturekapitalselskaper og andre finansieringsmiljø.

– Når seminaret er ferdig, har idéskaperen fått med seg en god forretningsplan, sier Waagø. – I tillegg har han ferdiglaget presentasjonsmateriale, han har fått opplæring i å presentere forretningskonseptet, han har fått en kompetent tilbakemelding og han har etablert den første kontakt med finansieringsmiljøene. Bedre start kan man ikke få!

Varig verdiskaping • De beste ideene har vunnet nasjonale konkurranser og kommet høyt opp på verdensmesterskapet i forretningsplankonkurranse, som avholdes hvert år ved University of Austin, Texas.

Oljeanalyseselskapet ResLab startet som et Take Off-prosjekt. Bedriften ble etablert i 1986, og har nå laboratorier i Norge, England, Brasil og flere land i Midt-Østen – med over 100 ansatte, og en omsetning på over 100 millioner. ResLabs grunnlegger Odd Hjelmeland fikk prisen som årets vekstskaper innenfor tjenestebransjen i 2004.

Dansediva Trine Dehli Cleve var med på Take Off for seks år siden. Bedriften Dehli Cleve Collection AS hadde i 2004 en omsetning på 0,7 millioner kroner. – Vi hadde en idé, og på seminaret fikk vi hjelp til fantastisk mange ting, forteller hun. – Uten forretningsplanen som ble laget der, hadde vi vel vært døde og begravde for lenge siden.

John Torger Skjelstad var student ved NTNU da han deltok på Take Off i 2000. Han står bak bedriften Track The Actors, TTA. Den har utviklet teknologi som gjør det mulig å skille lyden fra de ulike aktørene på en scene fra hverandre. TTA har levert lyd både på Trøndelag teater og i Royal Albert Hall i London.

Jørund Buen og to kollegaer deltok også på Take Off i 2000, med en idé om å selge standardiserte analyser av markedet for kjøp og salg av klimagasskvoter. De startet etterpå bedriften Point Carbon AS, og har nå 75 ansatte, kontorer i seks byer i Europa og Asia, og en omsetning i 2004 på 75 millioner kroner.

Nasjonalt verktøy • Take Off startet som pedagogisk metode i 1982. Målet var å gi studenter praktisk erfaring med å utvikle en forretningsidé fram til en full forretningsplan. Programmet er utviklet av professor Waagø og gjennomføres under hans ledelse.

NEC har i dag undervisning i entreprenørskap, og en omfattende forskningsvirksomhet omkring finansiering, internasjonalisering og organisering av teknologibedrifter under start og utvikling. Fokus er på praksisorienterte tiltak.

Sett med samfunnsøkonomiske øyne, er Take Off et lønnsomt prosjekt. Verdiskapingen fra Take Off-bedriftene utgjorde i 2004 79 millioner kroner. St øtten til gjennomføring av programmet er tilbakebetalt av bedriftene i form av verdiskaping i løpet av under ett år. Den samfunnsmessige avkastningen er beregnet til å være 133 prosent i 2004.

Innovasjon Norge har vært programmets hovedsamarbeidspartner.

– Siden ideene og entreprenørene kommer fra hele landet, både by og distrikt, universitet og høgskole, har Take Off blitt et nasjonalt verktøy for nyskaping. Dette bidrar til å understreke den næringsorienterte teknologiprofilen til NTNU, avslutter Waagø.