veggukroppert11586_Kop17998

Raus bruk av isolasjon er en av forklaringene på det lave varmetapet i passivhusene som SINTEFs Tor Helge Dokka har vært med på å prosjektere utenfor Bergen. Foto: Geir Mogen