rep_baatstyring210281

I ruskevær kan etterfylling av drivstoff til havs være litt av en risikosport.
Foto: Seaman Marc Rockwell-Pate, U.S.Navy