1158917310.21.jpgNone.medium

Forskar Egil Lien, assistant professor ved University of Massachusetts, USA. Foto: NTNU.