tema_astrid

Kriger, forhandler, forsoner
Astrid Van Veen er arkitektutdannet ved NTNU og ansatt i Snøhetta. Hun er ikke i tvil om når hun er lykkeligst: ved tegnebrettet. Etterpå starter alle problemene, det er da arkitekten må gå i krigen. En god arkitekt må vite hvilke kriger som er verd å utkjempe – og vinne såpass ofte at hun ikke blir trøtt og desillusjonert. – Men arkitekten er også forhandler og forsoner. Det er kanskje den største utfordringen vi har, tror Van Veen. Foto: Tore Oksholen.