nyn_traalen

Foto: Utlånt fra SINTEF Fiskeri og havbruk