rep_donald_coll

Faksimile frå Donald Duck & Co, «De varige verdier». Publisert første gong i 1952. ©DISNEY.
Ill: Carl Barks,Walt Disney Corp.

TRYKK PÅ BILDET FOR STØRRE VERSON.