1182431131.5.jpgNone.medium

- Det er ingen nødvendig sammenheng mellom seksuell identitet og hvem og hvordan vi begjærer, sier sosiolog Agnes Bolsø. (Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen)