Gem2_s30-450wx366h

Kloden blir varmere, og forekomsten av CO2 øker. Så langt er forskerne enige – men heller ikke lenger. Teoriene spriker om både årsaker og konsekvenser. Og mange mener at andre og vel så viktige miljøspørsmål drukner i klimadebatten. Foto: Scanpix/Gorm kallestad