Gem2_s06-07-450wx390h

STYREPULT: I produksjonslinja deles dyreskrotten opp i en mengde produkter. Ved hjelp av dette verktøyet kan alle operatørene i rommet få oversikt og fokus på problemområder. Illustrasjonsfoto: Utlånt fra SINTEF Teknologi og Samfunn