Gem2_s06-07-450wx390h

STYREPULT: I produksjonslinja deles dyreskrotten opp i en mengde produkter. Ved hjelp av dette verktøyet
kan alle operatørene i rommet få oversikt og fokus på problemområder.
Illustrasjonsfoto: Utlånt fra SINTEF Teknologi og Samfunn