rep_kriminalomsorg_sofa

Gruppa har fått midler til å ruste opp stua. Her vurderer Jørn (t.h.) og Stig møbelutvalget hos Fretex. Ny sofa frister. Foto: Christina B. Winge, SINTEF Media