nyhet_avfallsvann_ill

TRE FASER I PROSESSEN: Gass, væske og katalysator bringes tett sammen gjennom membranen som holder katalysatorpartiklene på plass.