tema_dk_internett1

Tilgang til nettet Maria Terese Ydse har ikke råd til pc og Internett. Hun har ei datter i 5. klasse og mener det skapes et kunnskapsskille mellom de barna som har Internett hjemme og de som ikke har det. Foto: Rune Petter Ness/adresseavisen