Et lite stykke SVERIGE2

Bak denne fasaden brenner et kjempebål døgnet rundt. Kjelen i kullfyrte Kraftwek Schwarze Pumpe er 160 meter høy. Foto: Svein Tønseth, SINTEF Media