NYH_Skjell-artikkel

LUKURATIVT BIPRODUKT: Uspist fiskefôr kan bli næring for dyrkede skjell. Foto: Norwegian seafood export council, Per Eide