NYH_Skjell-artikkel

LUKURATIVT BIPRODUKT: Uspist fiskefôr kan bli næring for dyrkede skjell.
Foto: Norwegian seafood export council, Per Eide