tema-willoch

BIOTERROR Bruk av biologiske og kjemiske våpen i hendene på globale terrorister er et fryktet scenario. Vern av vannmagasinene våre er et område Willoch peker spesiellt på. Willoch ledet i sin tid Sårbarhetsutvalget. Foto: Tore Oksholen