TEMA_fiskene_ill

4 kilo fisk = 1 kilo laks: Mens landbruket dyrker gress og grønnsaker til husdyrene, må fôr til oppdrettsfisk hentes fra stammen av småfisk i havet. Nederst i næringskjeden finner vi planteplankton, så dyreplankton, dernest småfisk og så vanlig matfisk. Biomassen øker jo lenger ned man går i kjeden, mens energien reduseres anslagsvis med 90 prosent for hvert nivå oppover. Forskere mener vi høster for langt opp i kjeden og at matfisk går tapt. Illustrasjon: Raymond Nilsson, SINTEF Media