MATLAB Handle Graphics

HER BEFINNER RØDÅTA SEG: Figuren viser en simulering over hvor rødåta befinner seg i Norskehavet og Barentshavet i september måned. De røde linjene viser dybdekonturer for 300, 500 og 2000 meter. Gule og røde felt antyder der rødåta er. På de røde feltene er det mer enn 120 000 rødåte per kvadratmeter. Øverst oppe til høyre ser vi det røde feltet langsmed Svalbard. Her er rødåta i ferd med å forsvinne inn i Polhavet.