farkost

1. Øvre utkikksdekk +14.25, kontrollrom 2. Trampolinedekk +9.00, avslappingssone 3. Overflatedekk +4.50, utendørs operasjoner 4. Adgangsdekk +1.50, teknisk sone, workshops 5. Havnivå 0.00 6. Servicedekk -0.85, toalett, dusj m.m. 7. Atmosfærisk dekk -3.20, oppholdsrom 8. Vitenskapelig dekk -5.55, laboratorier 9. Dekk under trykk -8.00, oppholdsrom