anonym

VOKTER MIDLENE Marit Bugten er leder av Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, avdeling Trøndelag. Hun stiller spørsmål om hvordan Trondheim kommune disponerer de øremerkede psykiatrimidlene. Så langt kan kommunen bare redegjøre for at det bor mennesker med psykiske lidelser i seks av 84 omsorgsboliger, alle finansiert gjennom Opptrappingsplanen for psykiatri. Foto: Rune Petter Ness