rotte6

Ny norsk vaksine kan hjelpe mot HIV og kreft. Ved hjelp av dyrefors¯k med bl. a. rotter og geiter, som fÂr elektrisk str¯m og spr¯yte for DNA tilf¯rt direkte i cellene, har man kommet fram til metoden.

FÆRRE DYREFORSØK: Godt over én million dyr må i Norge hvert år ofre livet i forskningens tjeneste. Med datasimulering blir dyreforsøk mindre nødvendig. Foto: SCANPIX