prissolstrom

PRISEN PÅ SOLSTRØM Prisen avhenger av hvor solrikt det er der solcellepanelet er plassert, kvaliteten på solcellene og økonomiske støtteordninger i landet. I et solrikt land kan prisen på solcellestrøm komme ned i én krone per kwh. Et middels stort solcellepanel i Norge kan produsere strøm til rundt 2,50 kroner hvis solforholdene er optimale. Prisen på solcellestrøm er i dag bare to prosent av prisen i 1970, og det forventes at den fortsetter å synke. Foto: Nina E. Tveter