stjerner2

BIG BANG I VITENSKAPEN Innenfor dagens kosmologi er det bred enighet om at Universet, slik vi kjenner det, startet fra en meget varm og tett tilstand, det såkalte «Big Bang». Halton C. Arp, sammen med Hoyle, Burbidge og Burbidge, framsatte en alternativ modell der dannelse av ny materie i Universet skjer kontinuerlig. Han hevdet at den nye materien kastes ut av galaksekjerner i form av kvasarer med en meget høy rødforskyvning. Denne rødforskyvningen blir etter hvert mindre, samtidig som kvasarene etter hvert omdannes til nye galakser. Dette er to av de 338 merkelige galaksebildene samlet av Dr. Halton C. Arp i hans «Atlas of Peculiar Galaxies».