Caprino studio snarøya oslo

Mario Caprino foran datamaskinen i det nye MOCAPstudioet, mens hans far Remo demonstrerer bevegelses-mulighetene i rommet – for anledningen uten trikot!
Foto: Sverre Houmb