ugelstadkuler_85

Foto: Institutt for kjemisk prosessteknologi