NYH_Mykleker

TESTPROSEDYRE: SINTEF er med på å utarbeide tester i EU for leketøy laget av PVC.
Foto: Jan Helstad