1083847930.44.jpgNone.medium

Tor-Henning Iversen ved NTNU er leder for jordbærprosjektet