Utvekslingsstudent i egen stue

Om få år kan du sannsynligvis velge og vrake i europeiske mastergrader, med din egen stue som lesesal og Internett som lærested.

Med Norge i spissen leverte universiteter og høgskoler i sju land nylig en to kilo tung rapport til EU. Rapporten skal danne grunnlaget for et av Europas første nettuniversiteter som sannsynligvis lanseres om noen få år.

Visjonen er et non profit-universitet som skal ha muligheten til å utdanne hundretusener av studenter. Målet er å tilby alt fra mindre kurs til utdanning på masternivå, på tvers av de europeiske landegrensene.

Europeisk nettuniversitet

Model for a European Networked University (mENU) har gått over to år.Deltagerlandene er Norge, Hellas, Italia, England, Finland, Sverige og Spania.Norske NITOL med NTNU, HiST, Høgskolen i Stord/Haugesund og Høgskolen i Agder har hatt hovedansvaret.

Nettuniversitetet skal ikke bli en juridisk enhet, men får eget styre, en arbedisgruppe og en administrasjon.

Hvert enkelt universitet skal skrive ut vitnemål.

 

Student i de finske skoger

Institusjonene bak rapporten foreslår at studenter ved ett universitet vil kunne få tilbud om kurs fra et annet samarbeidsuniversitet. Samtidig er planen at universitetene skal utvikle kurs i fellesskap. Et viktig poeng er også at ingen skal være forhindret fra å ta utdanning, uansett hvor de bor eller hvor gamle de er.

Det betyr at en person i full jobb kan sitte i de finske skoger og ta sin mastergrad på kveldstid, med kurstilbud som er utviklet ved NTNU. Nordmenn vil også få sjansen til å logge seg på nettet og følge en direkteoverført forelesning fra universitetet i Valencia.

Aktuelt om to-tre år

Det gjenstår ennå en del arbeid før et europeisk nettuniversitet er klart, og EU

Arvid Staupe er undervisningsleder ved Institutt for datataknikk og informasjonsvitenskap.

Arvid Staupe er undervisningsleder ved Institutt for datataknikk og informasjonsvitenskap.

har allerede lyst ut flere oppfølgingsprosjekter. Men Arvid Staupe ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ser lyst på framtida.

– EU har hele veien gitt oss veldig positiv respons på arbeidet vi har gjort. Om to-tre år vil vi nok se den første varianten av et europeisk nettuniversitet, tror han.

NTNU tok i bruk nettets muligheter til fjernundervisning allerede i 1986, og har omfattende erfaring på området. Staupe tror prosjektet vil styrke Europas posisjon i utdanningssammenheng, og ser fram til at det kan settes ut i livet.

– Et felles nettuniversitet vil gi NTNU en europeisk og internasjonal dimensjon på nettundervisningen. For universiteter som ikke har hatt slik undervisning før, vil dette bli en helt ny mulighet. EU ser dessuten for seg at enkelte kurs kan selges til andre deler av verden, sier undervisningslederen.

Skaper fysisk klassemiljø

NTNUs oppdrag har hovedsakelig vært å skape et læringsmiljø på internett.

– Vi må prøve å lage et slags klassemiljø selv om undervisningen skal være nettbasert. Det er viktig at det finnes et fysisk miljø som støtter opp om studentene, sier Staupe.

Multimedia er et viktig punkt i NTNUs bidrag, og universitetet er i ferd med å bygge opp et eget studio for nettundervisning. Nettstudentene sitter ikke og hører på foreleseren i et auditorium. Hvordan skal de da kunne lære seg pensum? Og hva gjør de hvis de trenger hjelp?

Direktesendte forelesninger, toveiskommunikasjon via video og sammendrag på egne nettsider er noen av forslagene. En orakelservice bør være tilgjengelig store deler av døgnet, mener Staupe.

Nettuniversitetet har blitt testet ut i praksis gjennom et masterstudium innen pedagogisk informasjonsvitenskap.